Scratch IV

PRESENTACIONS
Cal seguir els següents passos:

  • Escenari: seleccionem “escenari” i a l’apartat “fons” anem important les imatges:

L’escenari pot tenir programes associats.


  •            Objectes per canviar el fons:

Dibuixar els objectes: Següent, Inici i Anterior (els botons). Es pot fer amb Picnik.
La comunicació entre l’objecte (botó) i l’escenari es fa amb l’enviament de missatges:


Fer que quan arriba a l’última diapositiva s’atura, i que quan arriba a la primera també s’atura:

  • Efectes de transició

  •    Més efectes (interactivitat en les presentacions, relatar històries,etc.): considerem les diapositives no com fons de l’escenari, sinó com vestits d’un objecte o objectes:

·         Crear un fons d’escenari (Photoshop, GIMP, Picnic, etc.). 480x360 pixels.
·         Crear les diapositives (Photoshop, GIMP, Picnic, etc.). Més petites que els fons. Posar noms a les diaposites
·         La primera diapositiva serà l’animació1.
Seleccionar l’animació1 i anar a “Vestits” per afegir la resta d’imatges com a vestits de l’objecte.
Segon exemple: